Kezdőlap : Biblia Referencia Összefoglaló táblázat

 

 
 
 
Jelenések
Máté
Márk
Lukács
1Mózes
Ésaiás
Jeremiás
Ezékiel
Dániel

 
Jóel
Zakariás
Malakiás
Máté
Márk
Lukács
János
Cselekedetek
Róma
1Korinthus
 
2Korinthus
Efézus
1Thessalonika
2Thessalonika
1Timótheus
2Timótheus
Zsidók
1Péter
Jelenések
Jézus
feltámadása
Utalás  Jézus
2. eljövetelére 
Paradicsom
áthelyezve
a Mennybe
Egyház
korszakai 
Egyház
korszakai
Olajfák
Hegyi
Kijelentés 
Apostolok
a templom
elött
Prófécia a
Templomról
Apostolok
kérdései 
Elragadtatás  A 24 Vén Jézus és a
7 pecsétes
könyv 
Dániel 70. hét
kezdete
1. Pecsét 
Góg és Magóg

2. Pecsét
Góg és Magóg

3. Pecsét
Góg és Magóg

4. Pecsét 
Góg és Magóg

Izrael megtér
5. Pecsét 6. Pecsét 144,000 Zsidó
elpecsételtetik
Evangélium
hírdettetik az
egész Világon 
7. Pecsét 1. - 4.
Ttrombitaszó
1. Jaj
5.
Trombitaszó
2. Jaj
6.
Trombitaszó 
Dániel 70. hét
félideje
kezdödik  
Két Próféta
megöletik
3. Jaj
7.
Trombitaszó 
Pusztító
utálatosság 
Napba
öltözött
asszony 
Mihály
legyőzi
Sátánt
Dániel 70. hét
második fele
kezdödik 
Előkészület
a 7 Pohár
kitöltésére 
1.-6.
Pohár csapás 
Közeledik a
megmenekülés 
Előkészület az
Armageddoni
csatára 
Utalás az
Elragadtatás
hirtelen mivoltára
Armageddoni csata
7. Pohár csapás 
Dániel 70. hét
végetér
Jézus 2. eljövetele 
Babilon
pusztulásának
részletei 
Babilon
pusztulásának
részletei 
Öröm a
mennyben
Elragadtatás
részletes leírása
kezdődik
Elragadtatás
részletes leírása
Fügefa
Elragadtatás
részletes leírása
Nemzetség
Elragadtatás
részletes leírása
Bema ítélet
Elragadtatás
részletes leírása
Mindenkinek szól
Elragadtatás
részletes leírása
Tíz szűz
Hosszú idő lesz
Dániel 69. és 70.
hete között 
Sátán
megkötözve
1000 évre 
Jézus 1000 éves
uralma
Juhok-Kecskék 
Sátán elengedve,
Utolsó csatája 
Fehér
királyiszéki
ítélet 
Új Ég
Új Föld
Új Jeruzsálem 
Örök élet
Istennel
1:1-5 1:6-7 1:8-20 2:1-28 3:1-22         4:1-2 4:3-11 5:1-14 6:1-2 6:3-4 6:5-6 6:7-8   6:9-11 6:12-17 7:1-17 14:1-13 8:1-6 8:7-13 9:1-12 9:13-21 10:1-11 11:1-14a 11:14b-19 13:1-18 12:1-5 12:6-17 14:14-20 15:1-8 16:1-12   16:13-14 16:15 16:16-18 16:19-21 17:1-18 18:1-24 19:1-4           19:5-10   20:1-3 20:4-6 20:7-10 20:11-15 21:1-27 22:1-21
            24:1 24:2 24:3       24:4-5 24:6-7a 24:7b 24:8   24:9-13     24:14               24:15   24:16-20 24:21     24:22 24:23-24 24:25-28 24:29 24:30       24:31 24:32-33 24:34-35 24:36-42 24:43-51 25:1-13 25:14-30   25:31-46b   25:41-46a    
            13:1 13:2 13:3-4       13:5-6 13:7-8a 13:8b 13:9a   13:9b-13                     13:14a   13:14b-18 13:19     13:20 13:21-22 13:23 13:24-25 13:26       13:27 13:28-29 13:30-31 13:32-33 13:34-37                
          21:1-4 21:5 21:6 21:7       21:8 21:9-10 21:11a 21:11b   21:12-19                     21:20   21:21-24             21:25-26 21:27       21:28 21:29-31 21:32-33 21:34-36                  
                                                          37:5-9                                                  
                  26:19-20                                                                                          
                                                                                                             
                          38:1-17 38:18-23 39:1-20 39:21-29                                                                            
                 

12:13
    9:27a

 
                       

12:8-11
    9:27b

7:25
 
12:1a

 

12:1b

 
   
12:1c

 
   

12:6-7;11
                       
12:2a
12:12
 
12:2b
 
   
                              2:20,27 2:28-29   2:30-31                               2:32 3:1-2   3:12-16                                  
                          12:1-3 12:4 12:5-9 12:10-14                                         14:1-2 14:3-6                 14:7-9              
                                                    4:4-6                                                        
28:5-6   27:52-53                                                                                                        
16:6                                                                                                            
24:5b-6a                                                                       17:20-24               17:25 17:26-36     19:12-27            
                                                                                                    5:28,29a   5:28,29b    
                                                                                                    24:15a   24:15b    
    10:7                                                                                     14:10-11                  
15:20
 
                15:52-53
 
                                                                      3:8-15
 
        15:23b
15:53-54
       
    5:6-8                                                                                     5:10                  
    4:8-10                                                                                                        
                  4:16     5:3a                                                                                    
                  2:1     2:2-3                               2:4                                                    
                                                                                                             
                                                                                          4:8                  
    12:22-23                                                                                                        
    3:18-20                                                                                                        
                                                                            19:11-21                       1:6