Kezdőlap : Jelenések Könyve időrendben

 

 • Jézus Feltámadása
 • Paradicsom áthelyezése a Holtak Országából (Sheol/Hades) a Mennybe
  Sok Ó Testamentumi Hívö feltámadása (Még nem a megdicsöült testben)
 • Egyház korszaka
 • Elragadtatás
  • Feltámadnak akik hívöként haltak meg és az éppen ekkor élö hívökkel együtt a Mennybe mennek
  • Jézus megítéli az elragadott hívök munkáját (Bema ítélet)
  • Jézus és az Egyház (elragadott hívök) mennyegzője
 • Dániel 70. Hete megkezdödik
  • Két próféta elkezd prófétálni Jeruzsálemben 1260 napig. Ök képesek csapásokat mérni a Földre.
  • 1. PECSÉT: Fehér ló - hamis Krisztus;                Antikrisztus békét köt Izraellel
  • 2. PECSÉT: Veres ló - háború;                            Góg és Magóg háborúja Izrael ellen
  • 3. PECSÉT: Fekete ló - éhinség;                         Isten megveri Gógot és Magógot
  • 4. PECSÉT: Sárga ló - halál;                               Góg és Magóg elpusztul. Izrael megérti hogy Jézus a megváltó
  • 5. PECSÉT: Mártírhalált halt hívök imája Isten királyiszéke előtt
  • 6. PECSÉT: A Bárány haragjának nagy napja elkezdödik
   • 144,000 zsidó elpecsételtetik Isten szolgájának
    Mártírhalált halt hívök dicsőítik Istent a királyiszéke előtt és szolgálnak Neki
   • 144,000 elpecsételt zsidó énekel Istennek az Isten királyiszéke előtt
    1. Angyal hírdeti az evangéliumot az egész Földön
    2. Angyal hírdeti, hogy leomlott Babilon
    3. Angyal hírdeti, hogy ne vegye senki sem fel a Fenevad bélyegét (666)
  • 7. PECSÉT: Csend a Mennyben, 7 angyal készül a trombitálásra
  • 1. TROMBITA: Jégesö és tüz                                                    A Föld 1/3 része megég
  • 2. TROMBITA: Tűzzel égő nagy hegy vetteték a tengerbe            Tengerek 1/3 része vérré lesz, Tengeri állatok 1/3 része meghal
  • 3. TROMBITA: Csillag esik a folyóvizekbe                                  A folyók 1/3 része megkeseredik. Sok ember meghal a vizektöl
  • 4. TROMBITA: A Nap, Hold és csillagok elvesztik fényességük 1/3 részét. Egy Angyal mondja hogy 3 Jaj jön
  • 5. TROMBITA:
   • 1. JAJ: Sáskák 5 hónapig kínozzák az embereket, akik eközben nem tudnak meghalni.
    A 144,000 akik el vannak pecsételve a homlokukon nem lesznek kínozva
  • 6. TROMBITA:
   • 2. JAJ kezdödik:
    • 4 Angyal, 200 Milliós lovas sereg megöli az emberek harmadrészét
     A többi életbenmaradt ember továbbra sem tér meg
 • Dániel 70. Hetének a félideje itt kezdödik
    • A Fenevad megöli a Két Prófétát, akik már 1260 napja prófétálnak
    • Az emberek örülnek, hogy a Két Próféta meghalt és 3.5 napig az utcán van a holttestük
    • Feltámad a Két Próféta és a Mennybe megy
    • Jeruzsálem 10-ed része elesik és meghal 7,000 ember
   • 2. JAJ vége
  • 7. TROMBITA:
   • 3. JAJ:
    • Megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben,
     Megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában;
    • Villámlások, mennydörgések, földindulás, Jégeső
  • A Fenevad színre lép a „Tengerböl”. Megkapja Sátán Királyiszékét és hatalmát 42 hónapra
   • A Fenevad véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak,
    és Istennek kiálltja ki magát
   • Az emberek akiknek a neve nincs benne az Élet Könyvében imádják a Fenevadat és Sátánt
   • A Fenevad halálos sebet kap fegyverrel, majd meghal és feléled
   • Színre lép egy másik Fenevad (a Hamis Próféta) a „Földböl”, aki az embereket az Elsö fenevad imádatára buzdítja
   • A Hamis Próféta megcsinálja a Fenevad képét és életet ad bele
   • A Hamis Próféta üldöz mindenkit, aki nem imádja a Fenevad képét
   • A Hamis Próféta meg akar mindenkit pecsételni a 666 jellel
    Aki nem feszi fel a pecsétet, nem fog tudni sem eladni, sem vásárolni semmit
  • Mihály legyözi a Sátánt (Sárkányt), aki a Földre vettetik
   • Sátán üldözni kezdi Izraelt, aki elmenekül a pusztába, ahol Isten védelmezi 3.5 évig
   • Sátán az összes többi maradék hívöt veszi üldözőbe
 • Dániel 70. Hetének a félideje itt ér véget
 • Dániel 70. Hetének a második fele itt kezdödik
  • Elkezdödik Isten haragjának a borsajtója (Nagy Nyomorúság idöszaka)
  • Mártírhalált halt hívök Mózes énekét éneklik Istennek
  • 1. POHÁR CSAPÁS: Fekély azokon akik felvették a 666 jelet
  • 2. POHÁR CSAPÁS: Tengerek vérré válnak. Minden tengeri állat meghal
  • 3. POHÁR CSAPÁS: Folyók vérré válnak
  • 4. POHÁR CSAPÁS: A Nap tikkasztja az embereket tüzzel. Az emberek továbbra is átkozzák Istent
  • 5. POHÁR CSAPÁS: A Fenevad országa sötétségbe borul. Az emberek továbbra is átkozzák Istent
  • 6. POHÁR CSAPÁS: Kiszárad az Eufrátesz folyó, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készíttessék (akik jönnek majd Sátánnal az Armageddoni csatában)
  • A Sátán, a Fenevad és a Hamis Próféta szájából kijön 3 tisztátalan lélek akik elmennek a Föld minden országába hogy egybegyüjtsék azokat az Armageddoni csatára Jeruzsálem ellen
  • Isten figyelmeztetett erre mindenkit, hogy ne hitessenek el
  • 7. POHÁR CSAPÁS: Armageddoni csata Jeruzsálem ellen
   A Nap fekete, a Hold vörös, Csillagok a Földre hullanak
   Hatalmas földrengés, jégeső
  • JÉZUS MÁSODIK ELJÖVETELE
   • Jézus megjelenik Fehér lovon fehérbe öltözött mennyei sereggel (Elragadtatott Hívőkkel)
   • A Fenevad és a Föld királyai hadakoznak Jézus és az Ő serege ellen
   • A Fenevad és a Hamis Próféta a Tüznek Tavába vettetnek
   • A többi ember aki Jeruzsálem ellen támadt (az összes nem hívő) mind megölettetnek
 • Dániel 70. Hete itt ér véget
 • Babilon pusztulásának részletes leírása
 • Örömének a Mennyben Babilon ítéletén
 • Sátán megkötöztetik 1000 évre
 • Feltámadnak a Nagy Nyomorúság ideje alatt megtért és megölt emberek
  „Juhok és Kecskék” elválasztása
 • Jézus 1000 évig uralkodik a Földön a hívökkel akik eddig a pontig feltámadtak
  • Beteljesedik a megkötött szövetség Isten és Ábrahám között
  • Beteljesedik a megkötött szövetség Isten és Izrael között
  • Beteljesedik a megkötött szövetség Isten és Dávid között
  • Beteljesedik az Új Szövetség, amit Isten ígért Izraelnek
  • A Földet benépesítik a Nagy Nyomorúságot túlélö hívők (Zsidók és nem Zsidók)
 •  Sátán eloldatik a fogságából
  • Sátán sokakat elhitet azok közül akik az 1000 éves uralkodás alatt születtek és nem hívök
  • Sátán és serege megtámadják Jeruzsálemet
  • Isten tüzzel megemészti a támadókat
  • Sátán bevettetik a Tüznek Tavába
 • Fehér királyiszéki ítélet
  • Az 1000 éves uralkodás alatt hívőként meghaltak és a még élő hívők megdicsőült testet öltenek
  • Feltámad mindenki aki nem hívöként halt meg és bevettetik a Tüznek Tavába
  • A Pokol és a Halál is bevettetik a Tüznek Tavába
 • Isten Új Eget és Új Földet teremt az elözö helyett
  • Istennel egy helyen laknak az emberek örökké