Kezdőlap : Feltámadások a Bibliában

 

A "feltámadás" szó általános értelemben véve azt az eseményt írja le, amikor egy elhunyt személy újból életre kel.

 

A Biblia az "Első feltámadás" kifejezést használja a Jelenések könyvében a 20:5 mondatban. Ez a kifejezés valójában nem csak egy egyszeri eseményre utal, hanem egy úgynevezett "feltámadási programot" ír le. Ez a program:

  • Jézus feltámadásával kezdődött
  • Magába foglalja a hívő halottak feltámadását az elragadtatáskor
  • Jézus 2. eljövetelénél fog véget érni, amikor is feltámadnak a Megpróbáltatás időszaka alatt mártírhalált halt hívők

A Biblia megjelöl mégegy feltámadást ami a "Nagy Fehér Királyiszéki Ítéletnél" fog bekövetkezni a Jelenések 20:11-15 mondatokban. Ennél a feltámadásnál a minden korok nem hívői fognak feltámadni.

 

Az alábbi táblázat összefoglalja a különböző korszakokat amelyekben az emberek meghalhatnak és megmutatja az adott emberek jövőjére vonatkozó eseményeket, amelyek attól függően alakulnak hogy hívőként vagy nem hívőként haltak-e meg.

 

Mikor halt meg Milyen állapotban Mikor támad fel Mikor ítéltetik meg Végső állapot
Hívő Nem
hívő
Elragadtatás Jézus 2.
eljövetele
Fehér
Királyiszéki ítélet
Jézus Bema
ítélőszéke
Juhok és
kecskék
Fehér
Királyiszék
Menny Túznek
Tava
Jézus feltámadása előtt X   X     X     X  
  X     X     X   X
Jézus feltámadása után X   X     X     X  
  X     X     X   X
Megpróbáltatás időszakában X     X     X   X  
  X     X     X   X

Millenium alatt és a Millenium utáni háborúban

X       X     X X  
  X     X     X   X
Milleniumot és az azt követő háborút túlélők X   Nem halnak meg, ezért nincs
szükségük feltámadásra
    X X  
  X     X   X

 

A Biblia a fenti eseteken kívül 9 helyen említ feltámadt embereket de ők még nem a megdicsőült testben támadtak fel. Ők a későbbiek folyamán megtapasztalták a fizikai halált. (Lásd ezeket a feltámadásokat: 1Kir 17:21-24, 2Kir 4:32-35, 2Kir 13:20-21, János 11:43-44, Lukács 7:12-15, Máté 27:52-53, Márk 5:39-42, Csel 20:9-12, Csel 9:36-41)


A Megpróbáltatás időszaka végén az Armageddoni csatánál meghal minden nem hívő (Jel 19:21).


A Milleniumba két embercsoport megy be a mai fizikai testben, akik ismét benépesítik a Földet:

  1. A Megpróbáltatás alatt megtért és a Megpróbáltatás végéig életbenmaradt hívők
  2. Az Isten védelme alatt álló Zsidók, akik megtértek a Megpróbáltatás alatt és életben maradtak a Megpróbáltatás végéig
    (Ezékiel 39:29; Zakariás 12:10)

A Millenium alatt Jézusal fog uralkodni két embercsoport (Máté 19:28; 1Korinthus 6:2; 1Péter 2:5-9; Jelenések 1:6;20:4):

  1. Hívők, akik Elragadtatnak a Megpróbáltatás előtt (Ó Testamentumi és Új Testementumi hívők)
  2. A Megpróbáltatás 7 éve alatt hívővé vált és meghalt hívők, akik feltámadnak Jézus 2. Eljövetelénél

A Millenium alatt is halnak meg hívők is és nem hívők is (Ézsaiás 65:17-25)

 

Sokan lesznek akik túlélik a Milleiumot és az azt követő háborút is (hívők is és nem hívők egyaránt). Nekik nincs szükségük feltámadásra, hiszen nem halnak meg fizikailag. Viszont továbbra is szükséges a hívőknek közülük a romlandó testet romolhatatlanságba öltöztetni hogy abban mehessenek be a menybe, a nem hívők pedig a Tüznek Tavába kerülnek.